Dzīvniekiem un to piederumu dezinfekcijai

Softcare Animal Room Powerwash – līdzeklis dzīvnieku piederumu un telpu mazgāšanai (713548)Softcare Animal Room Powerwash ir jauns, spēcīgs mazgāšanas līdzeklis, kas ir speciāli izstrādāts dzīvnieku piederumu kopšanai kā arī to telpu un iekārtu mazgāšanai. Piemērots visām ūdens izturīgajām virsmām. Neveido koroziju. Praktiski neietekmē apkārtējo vidi, viegli un ātri bioloģiski sadalās. Drošs lietošanai cilvēkiem un dzīvniekiem.

Virsmu samitrināt ar ūdeni. Ļaut notecēt liekajam ūdenim. Vienmērīgi izsmidzināt līdzekli uz apstrādājamās virsmas. Ļaut līdzeklim iedarboties 15 – 30 min, atkarībā no netīrības pakāpes. Pēc tam kārtīgi noskalot ar ūdeni. Nepieciešamības gadijumā noslaucīt sausu.

Sastāvs: 5-15% anjoniska virsmas aktīvā viela, <5% nejonu virsmas aktīvā viela, pretputošanas līdzeklis, konservanti, pH5

Tilpums: 500 ml

Softcare Farm Wash – mazgāšanas līdzeklis dzīvnieku saimniecībām un audzētavām - koncentrāts 1/5 - 20 (712555)

Softcare Farm Wash ir jauns, spēcīgs mazgāšanas līdzeklis, kas ir speciāli izstrādāts dzīvnieku saimniecību un audzētavu telpu un ierīču mazgāšanai. Piemērots visām ūdens izturīgajām virsmām. Neveido koroziju. Praktiski neietekmē apkārtējo vidi, viegli un ātri bioloģiski sadalās. Drošs lietošanai cilvēkiem un dzīvniekiem.

Virsmu samitrināt ar ūdeni. Ļaut notecēt liekajam ūdenim. Vienmērīgi izsmidzināt līdzekli uz apstrādājamās virsmas. Veicot parastu tīrīšanu atšķaidīt ar ūdeni 1:20. Ļoti netīrām virsmām 1:5. Ļaut līdzeklim iedarboties 15 – 30 min, atkarībā no netīrības pakāpes. Pēc tam kārtīgi noskalot ar ūdeni. Nepieciešamības gadijumā noslaucīt sausu.

Sastāvs: 5-15% anjoniska virsmas aktīvā viela, <5% nejonu virsmas aktīvā viela, pretputošanas līdzeklis, konservanti, pH5

Tilpums: 5 litri

Softcare Odour Control – Līdzeklis nepatīkamo aromātu noņemšanai (713791)Softcare Odour Control ir jaunās paaudzes līdzeklis, kurš ķīmiski noārda smakas cēloni. Tas ir iedarbīgs uz visa veida organiskajiem aromātiem un lieliski likvidē nepatīkamās smakas (arī dzīvnieku ekskrementu). Piemērots visa veida tekstila un ādas mēbelēm, paklājiem un citiem izstrādājumiem. Var izmanotot kā gaisa atsvaidzinātāju. Neizraisa alerģiju. Nav bīstams cilvēkiem un mājdzīvniekiem. Viegli ipielietojams. Nesatur parfīmu un citas kaitīgas sastāvdaļas.

Izsmidzināt uz nepatīkamā aromāta cēloņa. Ļaut nožūt.

Tilpums: 500 ml

Hygisoft virsmu dezimfekcijas līdzeklis mājdzīvnieku piederumiem

NESATUR HLORU UN ALKOHOLU

Hygisoft ir alkoholu un hloru nesaturošs, bez smaržas, bezkrāsains, efektīvs dezinfekcijas līdzeklis ar plaša spektra pretmikrobu iedarbību visām ūdensizturīgām virsmām. Tas neizraisa koroziju un nebojā virsmas. Produkts ir paredzēts dzīvnieku turēšanas telpu, aprīkojumu un piederumu - būru, trauku un rotaļlietu dezinficēšanai, kā arī to aizsardzībai pret baktērijām, vīrusiem, sēnēm, to sporām un aļģēm. Piemīt ilglaicīga dezinficējoša iedarbība. Līdzeklis ir plaši testēts pret dažādiem mikrobiem - parvovīrusu, salmonellu, stafilokoku u.c. Pārbaude veikta saskaņā ar EN standartiem.

Lietošana: Uzsmidzināt tieši uz virsmas vai mitri noslaucīt. Nav jānoskalo. Patēriņš cietām, gludām virsmām 100 ml/3-5 m2 , porainām virsmām 100 ml/2-3 m2.

Produkts paredzēts lietošanai plašai sabiedrībai. Izmantot to pēc vajadzības.

Informācija par drošības pasākumiem:

Izmantot biocīdus drošā veidā. Vienmēr pirms lietošanas izlasiet etiķeti un informāciju par produktu.

Uzmanību! Koncentrēts produkts var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus /smidzinājumu. Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/starptautiskiem noteikumiem. Satur poliheksametilēnbiguanīda hidrohlorīdu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Pirmās palīdzības pasākumu apraksts:

SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.

Visos šaubu gadījumos vienmēr konsultēties ar ārstu vai Saindēšanās un zāļu informācijas centru!

Sastāvs: 100 g šķīduma satur: poliheksametilēnbiguanīda hidrohlorīds 0.8 g, alkil (C12-16) dimetilbenzilamonija hlorīds 0.5 g. Produkta inventarizācijas numurs: LV05042017/2908

Nav saderīgs ar anjonu virsmas aktīvajām vielām, stipriem sārmiem virs pH 10 un hloru!