Kas ir Hygisoft

Hygisoft fermām, vispārējā informācija

Hygisoft ir universāls dezinfekcijas līdzeklis, kas piemērots dažādu virsmu, piemēram, betona, koka, metāla, flīžu, stikla un tekstila dezinfekcijai un aizsardzībai pret mikrobiem, baktērijām un sēnīšu slimībām.

Hygisoft satur poliheksanīdu. Tā unikālā kombinācija nodrošina efektīvu un ilglaicīgu dezinfekciju visur, kur nepieciešama vide bez mikroorganismiem: pārtikas ražošanai, ražotnēm, noliktavām, dzīvnieku kūtīm un transporta līdzekļiem.

Hygisoft veido ārkārtīgi plānu, praktiski molekulas biezuma slāni, kas cieši piesaistās apstrādājamai virsmai. Slānim piemīt mikroporaina struktūra, kas neveido plēvi un tādā veidā ļauj apstrādātajai virsmai elpot.

Hygisoft pozitīvi lādēto sastāvdaļu piesaiste negatīvi lādētajām mikroorganismu virsmām izraisa šūnu sieniņu destabilizāciju un sairšanu, kā rezultātā atbrīvojas starpšūnu saturs un visbeidzot arī šūna iet bojā.

ĪPAŠĪBAS

Hygisoft izrāda savu aktivitāti pret daudziem patogēnajiem un simboliski patogēnajiem mikroorganismiem jau koncentrācijās, kas nepārsniedz 0,005%. Hygisoft iedarbojas pie daudz mazākām minimālajām baktericīda koncentrācijām nekā daži citi komerciāli pieejamie dezinfekcijas līdzekļi, kas ļauj pazemināt darba koncentrāciju un ietaupīt līdzekļus.

ILGLAICĪGA IETEKME

Tā kā Hygisoft molekulārais slānis darbojas uz virsmas, ja vien tā nav dezaktivēta vai nomazgāta un ir aktīvs arī tad, kad tā ir sausa, tam piemīt ilgstoša virsmas dezinfekcijas ietekme. Laboratorijas testu ekstrapolācijas rezultāti liecina, ka Hygisoft var saglabāt savu aktivitāti pat vairākus mēnešus.

DAUDZPUSĪBA

Hygisoft ir tiešām universāls dezinfekcijas līdzeklis, ko var izmantot dažādu virsmu apstrādei. Bez tam, atšķirībā no daudziem citiem dezinfekcijas līdzekļiem, Hygisoft nav selektīvs attiecībā uz kāda konkrēta veida mikroorganismiem, tas nogalina visas baktērijas, vīrusus, raugus un visus līdz šim pārbaudīto sēnīšu veidus. Tas uzrāda labu pretvīrusu iedarbību. Turklāt Hygisoft ir divējāda lietojuma produkti, ko var efektīvi izmantot jau esošo mikrobu piesārņojumu novēršanai, gan arī novērst šādus piesārņojumus turpmāk.

Hygisoft nemaina ne fizikālās īpašības, ne krāsas, kā arī saglabā apstrādātas virsmas elpotspēju.

Mikroorganismi nekļūst rezistenti pret Hygisoft. Hygisoft ir droši izmantojams. Tas ir kaitīgs koncentrētā veidā, bet darba šķīdumos tas nav kaitīgs vispār. Tomēr mēs vienmēr iesakām valkāt cimdus un respiratorus, nepārtraukti strādājot ar ķīmiskām vielām. Hygisoft ir arī drošs videi. Hygisoft ir gandrīz neitrāls pH. Tas nav kodīgs nevienai virsmai, neatstāj nogulsnes, kas var piesaistīt putekļus. Tas darbojas arī netīros apstākļos un nerada noturību.

HYGISOFT ir jaunAS paaudzes dezinfekcijas līdzeklis dzīvniekIEM, augļu un dārzeņu audzēšanAI, Transporta līdzekļieM un pārtikas pārstrādes uzņēmumiem.

Mūsdienīgā efektīvajā lauksaimniecībā labas ražošanas pamatā ir higiēnas nodrošināšana. Visur jābūt

stingrām higiēnas prasībām un tās ir jāievēro par visiem 100%. Neraugoties uz visiem nepieciešamajiem pasākumiem, kas tiek veikti, dažreiz var rasties iepriekš neparedzētas slimības, ko izraisa baktērijas, vīrusi, sēnītes u.t.t. Tie var radīt lielus zaudējumus, pat izraisot dzīvnieku krišanu vai mazāk nopietnos gadījumos ražošanas samazinājumu.

Pašlaik pasaulē ir pieņemti daudzi likumi par dezinfekcijas līdzekļiem. Ir jāievēro darba ņēmēju drošība, vides riska pārvaldība, atkritumu apsaimniekošana un ietekme uz produkciju. Ar pareizu dezinfekciju iespējams samazināt baktēriju daudzumu uz virsmas. Tomēr dažu dezinfekcijas līdzekļu iedarbības mehānisms ir tāds, ka baktērijas un vīrusi var kļūt rezistenti pret šiem līdzekļiem. Kā piemērs ir rezistentās baktērijas slimnīcās.

Hygisoft ir droši izmantojams, tas ir drošs videi, un, saskaņā ar mūsu testu rezultātiem, tas ir efektīvs pret baktērijām, vīrusiem, sēnītēm un pelējumu. Iepriekš minētais darbības mehānisma apraksts padara to unikālu savā jomā. Sava molekulārā rakstura dēļ Hygisoft piesaistās virsmām un virsmu porām, efektīvi radot ilgstošu iedarbību.

Hygisoft ir jaunas paaudzes dezinfekcijas līdzeklis putnu fermām, inkubatoriem, cūku fermām, govju fermām, tītaru fermām, zivju audzētavām, dārzeņu noliktavām, siltumnīcām, transportlīdzekļiem, kautuvēm un pārtikas ražotnēm. Tas efektīvi novērš visu veidu baktēriju augšanu. Tas iedarbojas uz visbiežāk sastopamajām salmonellām, e-coli u.c. Ir iegūti ļoti labi rezultāti Somijas vistu kūtīs un tītaru fermās, kā arī kartupeļu un dārzeņu glabātuvēs.

Kā lietot

Vispirms notīriet visus netīrumus no virsmas un to labi nomazgājiet. Ļaujiet tai nožūt. Hygisoft var lietot ar sūkli, izsmidzinot, ar termomiglošanu u.t.t. Katrā lietošanas reizē ievērojiet norādījumus uz iepakojuma. Pirms produkta lietošanas iepazīties ar materiāla drošības datu lapu. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas un nokļūšanas acīs. Vienmēr lietojiet biocīdus uzmanīgi un izlasiet drošības datu lapas.

Īpašības

Šķīst ūdenī

Caurspīdīgs/dzidrs šķīdums, bez smaržas

pH 6.0 +/- 0.5

Relatīvais blīvums 1,0 kg/L

Hygisoft ir stabils ūdens šķīdumos

Akūtais toksiskums (nokļūstot iekšķīgi): LD50 >3000 mg/kg (žurkas, jūras cūciņas)

Āda LD50 >4000 mg/kg

Ieelpošana LC50 >1,50 mg/l

Nepiemīt dermato–resorbtīva ietekme

Nav kodīgs nevienai pret ūdeni izturīgai virsmai

PRIEKŠROCĪBAS

• Nogalina baktērijas, sēnītes, vīrusus un raugus

• Nodrošina ilglaicīgu aizsardzību

• Bez smaržas un krāsas

• Nav kodīgs

• Nesatur kaitīgas vielas

• Piemērots visu veidu virsmām

Neizraisa rezistenci

Darbojas arī uz netīrām virsmām

Iedarbojas arī pret bioplēvēm

PIELIETOJUMA JOMAS

Hygisoft nodrošina efektīvu un ilgstošu aizsardzību visur, kur ir nepieciešama vide bez mikroorganismiem, piemēram, fermās, transporta līdzekļos, pārtikas pārstrādes uzņēmumos, augļu un dārzeņu tirdzniecības vietās, lielveikalos un mazajos veikalos, mājsaimniecībās u.c. Hygisoft ieguvis lielisku reputāciju starp Somijas lauksaimniekiem kā efektīvs līdzeklis, lai novērstu un izskaustu mikrobioloģisko piesārņojumu mājputnu kūtīs, kautuvēs un uzglabāšanas vietās. Hygisoft var izmantot vai nu atsevišķi, vai kopā ar mūsu tīrīšanas līdzekļu portfolio, kas nodrošina pilnīgu higiēnas risinājumu. Hygisoft ir pierādījis sevi kā īpaši efektīvs cīņai pret pelējumu. Hygisoft ir ļoti viegli izmantot, jo tas ir ūdenī šķīstošs un piemērots šādām ierīcēm kā termomiglošanas iekārtas un smidzinātāji.

pārbaudīto mikroorganismu SARAKSTS (izvēlēts)

Baktērijas:

Escherichia.coli

Peseudomonas aeruginosa

Staphylococcus aureus (arī MRSA)

Salmonella typhimurium

Mycobacterium tuberculosis

Closridium difficile (arī sporas)

Bacillus subtilis

Enterobacteria spp.

Cambylobacter jejuni

Clavibacter Michiganes

Enerococcus faecalis Proteus spp

Pseudomonas aerugiosa

Staphylococcus epidermidis

Salmonella infantis

Stenotrophamanas maltaphilia

Shigella spp

Yersinia enterocolitica

Sēnītes:

Aspergillus niger

Candida albicans

Mycrosporum ferrugineum

Trichophyton crateriform

Trichophyton cypseum

Trichoderma virige

Trichodermaharzianum

Trichodermalongibrachiatum

Epidermaphiton rubrum

Vīrusi:

Poliovīrusi

Adenovīrusi

Hepatīta vīrusi

HIV

Gripas vīrusi, arī putnu un cūku gripas vīrusi

Parvo vīruss

MRSA vīruss (Adeno)

TESTU PĀRSKATI

Pētījums par Hygisoft iedarbību saskaņā ar standartu EN 1270.

Testēts laboratorijā: Helsinku Universitāte, Peoples Health Science Dept.

Testēšanas metode: Atšķaidīšana - neitralizācija

Neitralizācijas šķīdums: Tween 80 30g/litrā + Lesitin 3 g/l

TESTĒTS UZ MIKROBIEM

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442

Escherichia coli (EHEC.base) ATCC 35150

Stabhylococcus aureus ATCC 5638

Yersinia enterocolitica ATCC 23715

Campylobacter jejuni ATCC 29428

Salmonella infantis ATCC 51741

Testēšanas datums: 28.11.2003

Testēšanas atšķaidījums: Tīros apstākļos (0.3 g/l BSA) 0.05, 0.1 %

Netīros apstākļos (3g/l BSA) 0.05, 0.1 %

Temperatūra: 20°C

Testēšanas ilgums: 5 minūtes

Inkubācijas temperatūra: 37°C

Rezultāti:

Testētais dezinfekcijas līdzeklis izrāda ļoti labu baktericīdo iedarbību pret visiem testā izmantotajiem mikrobiem visos atšķaidījumos gan tīros, gan netīros apstākļos.

Testēšanas apstākļi un šķīdumi bija apstiprināti, vienlaikus tajā pašā laikā produkta testēšana tika veikta saskaņā ar EN standartu. Validācijas rezultāti atbilst standarta prasībām.

CITI TESTI

EN13697, EN13713, EN13727, EN 13624, prEN12054, EN1650, EN13704, EN12791, ENprEN ISO 22610:2004, EN1500. Hygisoft visus testus izgāja sekmīgi.

HIGIĒNAS RISINĀJUMI PUTNKOPĪBAS NOZARĒ

Hygisoft metode apvieno divu jaunu līdzekļu spēku: dezinfekcijas līdzekli Hygisoft un mazgāšanas līdzekli Farm Wash, kas kalpo, lai radītu tīru un veselīgu vidi dažādās putnkopības nozarēs.

Hygisoft ir ļoti efektīvs, jauns dezinfekcijas līdzeklis, kas jau zemās koncentrācijās iedarbojas uz baktērijām, vīrusiem, pelējumiem un sēnītēm. Tas ir bez smaržas un bezkrāsains; tā pH ir tuvu neitrālai. Atšķirībā no daudziem citiem tirgū pieejamajiem dezinfekcijas līdzekļiem, Hygisoft spēj nodrošināt ilgtermiņa biocīdo aizsardzību. Bez tam, atšķirībā no daudziem citiem produktiem, Hygisoft ir videi draudzīgs un nesatur nekādas bīstamas vielas. Hygisoft izmantošana ūdens apgādes dezinfekcijā palīdz atrisināt korozijas problēmu, kas bieži vien notiek, izmantojot citu komerciāli pieejamos dezinfekcijas līdzekļus.

Farm Wash ir pilnīgi jauna veida esterus saturošu mazgāšanas līdzekļu tips. Tas ir īpaši izstrādāts mājputnu fermām un ir ļoti efektīvs, lai attīrītu organiskos atkritumus no telpām. Ar Farm Wash var veikt apstrādi, izmantojot augstspiediena vai jebkuru citu tradicionālo metodi. Farm Wash ir drošs lietotājam un draudzīgs videi. Tas ir bioloģiski noārdās jau pie +3 - +5 ∞C.

Nesējs +, trešais Hygisoft metodes komponents kalpo, lai atvieglotu Hygisoft izplatīšanu, izmantojot miglošanas iekārtu.

H5N1: Hygisoft ir pietiekami plaši pārbaudīts cīņai pret baktērijām, vīrusiem, sēnītēm un aļģēm. Jautāt pēc sīkākas informācijas. Ir veikti testi ar gripas vīrusiem, un Hygisoft iznīcina gan zemas, gan augstas patogēnās pakāpes gripas vīrusus. Testos ar vīrusiem ir pietiekami pārbaudīt vienu no katra veida vīrusiem, tāpēc tādas pašas grupas kā H5N1gripas vīrusa testēšana nozīmē, ka Hygisoft iznīcinās tos visus.

Kā lietot

1. Inkubatori

1.1 Inkubējamās olas

Pašlaik izmantotās tehnoloģijas izmanto inkubējamo olu apstrādi ar formalīnu vai kālija permanganātu. Tieši apsmidzinot vai apmiglojot paplātes ar olām ar 0,05% Hygisoft nodrošina divas priekšrocības salīdzinājumā ar pašreizējām tehnoloģijām:

• Ļauj izvairīties no bīstamu ķīmisko vielu, piemēram, formalīna un kālija permanganāta, izmantošanas

• Ļauj aizsargāt olas pret atkārtotu inficēšanos visu inkubācijas periodu (2-3 nedēļas), jo Hygisoft nodrošina ilgtermiņa biocīdo efektu

1.2. Inkubatori un citas iekārtas, sienas un grīdas

Pēc katras lietošanas mazgāt mašīnas un iekārtas ar Farm Wash. Pēc tam izžāvētās virsmas apsmidzināt vai apmiglot ar 0,4-0,5% Hygisoft.

Tāda pati procedūra būtu jāizmanto inkubatoru telpu dezinficēšanai. Pēc mazgāšanas ar Farm Wash, apmiglot ar 0,4- 0,5% Hygisoft 30 minūtes (aptuveni 10 litri šķīduma uz 1000 m3). Pirms uzsākt dezinfekciju, pārliecinieties, ka pēc mazgāšanas grīdas un sienas ir sausas.

2. Turēšanas telpas

Dējējvistas tiek turētas būros vai uz grīdas.

2.1. Būri

Izmazgāt būrus ar Farm Wash ik pēc 16-18 nedēļām (3 reizes gadā). Pēc pienācīgas mazgāšanas izmiglot 10 litrus 0,5% Hygisoft šķīduma (samaisīt 1.25 litru Hygisoft4% un 1.25 litru Hygisoft Nesēju + ar 7.50 litriem ūdens) uz 1000 m3.

2.2. Grīdas

Pēc sauso organisko materiālu attīrīšanas nomazgāt grīdu ar Farm Wash. Tad izmiglots 8 litrus 0,5 % Hygisoft uz 1000 m³ (samaisīt 1.25 litru Hygisoft 4% un 1,25 litru Nesēju + ar 7.5 litriem ūdens)

3. Broileru kūtis

Parasti broilerus audzē 5 nedēļu ciklos. Telpas jātīra un jādezinficē pēc katra cikla. Šī procedūra ir līdzīga tai, kas aprakstīta 2.2. Jāņem vērā, ka dezinfekcija jāveic pēc jaunas zāģskaidu kārtas uzbēršanas.

4. Ūdens apgādes sistēmas

Ūdens apgādes sistēmu dezinfekciju veic starp broileru audzēšanas cikliem. Caur ūdens sistēmu uz nakti jāpalaiž ūdens, kas satur 0,05% Hygisoft. Nepārtrauktai ūdens dezinfekcijai ūdenim jāpievieno 3 ppm Hygisoft.

5. Ieteicamās iekārtas

Ieteicams izmantot smidzinātājus, piemēram Pulsfog vai līdzīgus, vai arī elektriskos smidzinātājus. Inkubatoru, olu un aprīkojuma apstrādei ieteicams izmantot elektriskos smidzinātājus aukstajai miglošanai. Lai apstrādātu turēšanas telpas un broileru kūtis, ieteicams izmantot termo smidzinātājus. Telpu dezinfekcijai pietiek uzstādīt vienu smidzinātāju telpas vidū.

6. Produkti

Hygisoft mājputnu nozarei tiek piegādāts 4% aktīvas vielas koncentrācijā un atšķaidāms 1:10 pirms izmiglošanas.

Pieejams 1litra, 5 litru, 10 litru, 200 litru un 1000 litru tarā.

RŪPNIECISKĀ LIETOŠANA

Vispārējais ievads par produktiem

Tuvojas jauna dezinfekcijas ēra. Hygisoft ir jaunas paaudzes dezinfekcijas līdzeklis ar plašu pielietojuma jomu pārtikas pārstrādē, loģistikā un virtuvēs. Hygisoft ir ilgstošas iedarbības, ļoti efektīvs plaša spektra biocīds; tam ir zems toksiskums un tas nesatur šķīdinātājus. Pateicoties polimēru dabai, Hygisoft izveido plānu plēvīti uz apstrādājamajām virsmām.

Pamatīpašības:

Augsta UV stabilitāte

Augsta temperatūras stabilitāte

Ilgstoša iedarbība

Plaša spektra biocīda aktivitāte

Nesatur smagos metālus

Viegli lietot un izmantot

Nesatur gaistošos organiskos savienojumus

Bez smaržas

Darbojas arī ar organiskajiem materiāliem

Darbojas arī uz bioplēvēm

Nepiemīt rezistence

Neizraisa metālu koroziju, drošs attiecībā pret gumijas, koka vai plastmasu virsmām

Var izmantot smidzināmajās iekārtās

Šķīst ūdenī, spirtos, glikolos, glikolēteros

Nav saderīgs ar: anjonu virsmas aktīvajām vielām, stipriem sārmiem un hloru

Hygisoft ir ļoti efektīvs, daudzfunkcionāls dezinfekcijas līdzeklis ar ļoti ātru iedarbību, pat zemās koncentrācijās. Tas nesatur spirtu, smagos metālus un fenola savienojumus. Hygisoft ir iespējams izmantot tur, kur var būt riskanti uzglabāt un izmantot spirtu saturošus produktus. Hygisoft ir bezkrāsains, bez smaržas un pilnībā šķīst ūdenī. Tas nekairina ādu.

Kā tas darbojas

Aktīvā viela – poliheksanīds – ir viela ar secīgi pozitīvi lādētiem fragmentiem, kas spēj dekompensēt mikroorganismu šūnu sieniņu negatīvos lādiņus. Šī iedarbība izjauc osmotisko līdzsvaru un šūnas ātri iznīcina.

KOPLIETOJUMA VIETAS

Vispārējais ievads par produktiem

Viens no efektīvākajiem pasākumiem cīņā pret vīrusiem ir augsta līmeņa higiēnas ievērošana. Hygisoft ™ ir pārbaudīts ar EN standarta testiem pret baktērijām, baktērijām ar sporām, vīrusiem (ieskaitot Corona, Ebola, Adeno, poliomielīta, gripas, HIV, A un B hepatīta vīrusus) un sēnītēm. Tam ir plaša spektra aktīvā iedarbība, bez tam būtu jāatzīmē tā ļoti zemā toksiskuma vērtības, un tas nav kodīgs materiāliem.

Kopumā Hygisoft jāraksturo kā lielisks līdzeklis augstu higiēnas normu nodrošināšanai. To var droši izmantot jebkādās koplietojuma vietās.

Priekšrocības

• Iznīcina baktērijas, sēnītes, vīrusus

• Nodrošina ilglaicīgu aizsardzību

• Bez smaržas un krāsas

• Nav kodīgs

• Nesatur kaitīgas vielas

• Piemērots visu veidu virsmām

Kā lietot

Virsmu dezinfekcijai

Virsmu dezinfekciju var veikt apslaukot, izsmidzinot vai ar jebkuru citu tradicionālo metodi.

Izmantojiet 0,5% Hygisoft virsmas dezinfekcijas līdzekli.

Koplietojuma vietu dezinfekcijai

Labākais līdzeklis dezinfekcijai koplietojuma vietās, piemēram, lidmašīnās, vilcienos, autobusos vai termināļos ir apmiglošanas metode.

Apmiglošanas metodei lietot 1 litru 0,5% Hygisoft uz 100 m3